Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Secretariaat

secretaresse

Lia Sminia

kamer Grotius 03.030
telefoon +31 24 361 20 87
e-mail cmr-rechtssociologie@ru.nl