Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Vreemdelingencirculaire


Vreemdelingenbesluit

Vreemdelingencirculaires

Overzicht:

Vreemdelingencirculaires :

  • uit de periode 1939 - 1966
  • Vc 1966
  • Vc 1982
  • Vc 1994
  • Vc 2000
  • Vc 2000 (sinds 2013)

met inbegrip van:

  • TBV : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire
  • WBV: Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire
  • WI: Werkinstructie IND (deels openbaar)
  • IB: Informatiebericht IND (alleen openbaar via WOB verzoeken)