Uw promotie in de pers

Promoties zijn vaak aanleiding voor de media om over wetenschappelijk onderzoek te berichten. Het team Wetenschapscommunicatie van de universiteit  - onderdeel van Marketing & Communications - bemiddelt hierin en kondigt de promotie op verschillende manieren aan. Hieronder leest u hoe de publiciteit rond promoties geregeld is en wat u kunt verwachten van de wetenschapsredactie.

Informatie voor de wetenschapsagenda en media

Met het oog op de wetenschapsagenda en eventuele publiciteit, vragen we u de volgende informatie op te sturen zodra uw promotiedatum vaststaat:

  • het promotieformulier
  • de lange samenvatting en het cv uit uw proefschrift
  • een beknopte samenvatting van uw onderzoek.

Wilt u de informatie tijdig, liefst acht weken vóór uw promotie naar ons sturen? Download dit formulier (doc, 81 kB) en stuur het ingevuld, en met de bijlages naar media@ru.nl.

Wetenschapsagenda

Alle promoties worden in de online agenda aangekondigd. Deze informatie sturen we ook aan een grote groep journalisten en geïnteresseerden. De korte samenvatting op het publiciteitsformulier is hiervoor bedoeld. Die extra aandacht bestaat dan uit een persbericht; de persoonlijke benadering van een gespecialiseerde journalist; of uit een dossier waarin we het proefschrift koppelen aan het werk van anderen. In dat laatste geval gebruiken we de promotie als actuele aanleiding om een heel wetenschapsgebied voor het voetlicht te brengen. Uiteraard brengen we u op de hoogte als we actief met het werk aan de slag gaan. Wilt u zelf aan de slag? De NWO mediagids (pdf, 608 kB) kan u op ideeën brengen.

Voorbereiding mediacontacten

Als de media interesse tonen in uw promotieonderzoek, heeft u wellicht behoefte aan advies. Ook hiervoor kunt u terecht bij het team Wetenschapscommunicatie. Of bekijk alvast de tips voor mediacontacten (pdf, 66 kB).

Persbericht of persoonlijke aanpak?

Sommige onderwerpen halen via de wetenschapsagenda de media; een groot deel van de onderzoeken genereert geen publiciteit omdat ze te specialistisch of te fundamenteel zijn. Een klein aantal krijgt media-aandacht met wat extra aandacht van de afdeling Wetenschapscommunicatie.