Effectieve Promotor-Promovendus interactie

Begeleiding is een wederzijds proces. Duidelijke en frequente communicatie, verwachtingsmanagement en het geven en ontvangen van feedback zijn cruciale elementen. De juiste houding en gedrag van zowel begeleiders als promovendi spelen hierbij een belangrijke rol.

De Graduate School van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de 'Golden Rules for PhD Supervision' van de Universiteit Leiden overgenomen. Omdat deze richtlijnen betrekking hebben op verwachtingen, houding en gedrag van zowel promotor als promovendus, spreken we van Effectieve Promotor-Promovendus interactie: een tweerichtingsproces. Het gaat hierbij om evenwichtige richtlijnen voor promotoren en promovendi.