Onderzoeks- en trainingskosten

Aan het volgen van cursussen of trainingen in het kernprogramma en de universitaire keuzevakken zijn voor de promovendus geen kosten verbonden.

De faculteit heeft voor werknemer-promovendi en voor buitenpromovendi een maximaal budget van € 1000,- (voor de totale periode) voor academische activiteiten, zoals het volgen van trainingen of congresbezoek. Vergoeding moet van te voren goedgekeurd worden door het faculteitsbestuur, na overleg met uw begeleider. De uitgaven worden gedeclareerd via I-expense. De verbijzondering die hiervoor gebruikt moet worden is: 2200700. Meer informatie over declaraties.

Buitenpromovendi kunnen pas aanspraak maken op het budget voor buitenpromovendi als er:

(1) een door de wetenschapscommissie positief geadviseerd onderzoeksplan is en
(2) de buitenpromovendus al aardig ver gevorderd is en er (een) substantieel proefschriftdeel ligt.

De Radboud Universiteit moedigt internationale mobiliteit van promovendi aan. Bekijk een overzicht met de subsidiemogelijkheden.

Zie ook: vergoeding drukkosten proefschrift.