Opleidings- en Begeleidingsplan

Bij het begin van uw promotietraject wordt door u en uw begeleider een Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP) opgesteld. Dit plan bevat de afspraken tussen u en uw begeleider met betrekking tot uw onderzoekstaken, de structuur en frequentie van de begeleiding, de opleiding die u gaat volgen en – eventueel – het onderwijs dat u gaat verzorgen in de bachelors of de masters. Voor de werknemer-promovendus en de junior docent wordt altijd een OBP opgemaakt. Met de buitenpromovendus wordt een registratieformulier opgemaakt op het moment dat de promovendus door de beoogd promotor wordt aangemeld bij de Graduate School.

U vindt de juiste versie hier: