Uw netwerk

schema netwerk promovendus

U bent het middelpunt van een netwerk van personen die allemaal met promoveren te maken hebben.

Promotor en dagelijks begeleider

Als promovendus werkt u onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar die optreedt als uw promotor (in principe heeft elke hoogleraar het ius promovendi: het recht om als promotor op te treden). Hij/zij begeleidt u in uw werk naar de doctorstitel. In veel gevallen is er ook een dagelijks begeleider, meestal een universitair docent of hoofddocent. De dagelijks begeleider overlegt vaak met u over uw onderzoek, houdt de voortgang bij en geeft u adviezen bij het schrijven van uw proefschrift. Met uw promotor en dagelijks begeleider bespreekt u de inhoud van uw Opleidings- en begeleidingsplan.

Vaksectie

De vaksectie (of vakgroep) is uw dagelijkse werkomgeving, ook als buitenpromovendus kunt u daar de eerste contacten leggen en bijeenkomsten bijwonen.

Faculteit

Praktisch alle vaksecties maken deel uit van één van de onderzoekscentra. Ook daar worden wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd. Op faculteitsniveau kunt u terecht bij de personeelsadviseur van Hr voor rechtspositionele vragen en met International Office over reizen naar het buitenland. Er is een vertrouwenspersoon als u een conflict of probleem ervaart met betrekking tot uw begeleiding, opleiding of beoordeling. Het PhD network  bestaat uit alle promovendi van de faculteit. Het bestuur van het netwerk behartigt de belangen van alle promovendi in de Graduate School.

Universiteit

Op universitair niveau kunt u promovendicursussen volgen, georganiseerd door de Dienst P&O. Het universitaire International Office heeft een rol naar buitenlandse promovendi. Bekijk voor meer informatie van de Radboud Universiteit de speciale website voor promovendi.