Voortgang en evaluatie

Het is belangrijk dat u weet hoe de voortgang van uw onderzoek wordt gemonitord en geëvalueerd.

Vanaf de start van uw project wordt de voortgang gemonitord in Hora Finita. Dit systeem wordt door de Radboud Universiteit gebruikt voor registratie en monitoring van alle promotieprojecten. Ook de indiening van het manuscript en het plannen van de promotieplechtigheid worden in Hora Finita geregeld.

Via Hora Finita kunt u uw Opleidings- en begeleidingsplan en alle andere documenten met betrekking tot uw project uploaden.

De belangrijkste evaluatiemomenten zijn opgenomen in uw Opleidings- en Begeleidingsplan.