Wetenschappelijke integriteit

Direct vanaf het begin van uw project is het goed dat u kennisneemt van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. De Code bevat principes die alle individuele wetenschappers aan de Nederlandse universiteiten in acht moeten nemen.

De principes zijn:

 1. Eerlijkheid en zorgvuldigheid
  Wetenschapsbeoefenaren zijn eerlijk en openhartig over hun onderzoek en over de toepassingen ervan. Wetenschappelijke activiteiten geschieden met zorgvuldigheid. Prestatiedruk mag daaraan geen afbreuk doen.
 2. Betrouwbaarheid
  De reputatie van betrouwbaarheid van de wetenschap wordt door iedere wetenschapsbeoefenaar met zijn handelwijze ondersteund en versterkt. Een wetenschapsbeoefenaar is betrouwbaar in de uitvoering van zijn onderzoek en het rapporteren daarover, en evenzeer in de overdracht van zijn kennis in onderwijs en publicaties.
 3. Controleerbaarheid
  Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, blijkt duidelijk waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze zijn ontleend en waar ze te controleren zijn.
 4. Onpartijdigheid
  De wetenschapsbeoefenaar laat zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten leiden door geen ander belang dan het wetenschappelijk belang. Hij is altijd bereid zich daarvoor te verantwoorden.
 5. Onafhankelijkheid
  Wetenschapsbeoefenaren verrichten hun werk in academische vrijheid en in onafhankelijkheid. Voor zover beperkingen van die vrijheid onvermijdelijk zijn worden zij zichtbaar gemaakt.

Lees de volledige Gedragscode (pdf, 1,5 MB).