Contractpromovendus

U wilt, naast uw baan, een promotieonderzoek doen aan de Radboud Universiteit. Het is mogelijk dat uw werkgever u tijd dan wel geld wil geven om een promotie te faciliteren. In dat geval maakt de Graduate School afspraken met u en uw werkgever over het promotietraject in de vorm van een letter of acceptance. U bent dan contractpromovendus.

U hebt geen arbeidsovereenkomst met de Radboud Universiteit, maar uw rechten en plichten in de Graduate School zijn ongeveer dezelfde als die van de werknemer-promovendus. U krijgt een '0-uren-contract', waardoor u een personeelspas, toegang tot de universiteitsbibliotheken en een e-mailadres van de Radboud Universiteit ontvangt. Uw onderzoeksplan dient te worden goedgekeurd door de wetenschapscommissie van de faculteit. U volgt de opleiding voor promovendi van de Graduate School. De voortgang van uw promotieproject wordt gemonitord.