Docent met promotieonderzoek

Als docent - meestal met een arbeidsovereenkomst voor zes jaar - aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunt u de afspraak hebben om een promotieonderzoek te doen. Zie hiervoor de vacatures.

De rechten en plichten van de docent met een promotieonderzoek zijn nagenoeg dezelfde als die voor de werknemer-promovendus. U doet onderzoek op basis van een door de wetenschapscommissie goedgekeurd voorstel, dat meestal in samenspraak met u wordt geschreven.
In een Opleidings- en Begeleidingsplan worden alle afspraken tussen u, uw beoogd promotor en eventueel andere begeleider gemaakt over uw onderzoek, de opleiding die u volgt en over de begeleiding.