Wat is promoveren?

Promotor

Als promovendus voert u een wetenschappelijk onderzoek uit onder supervisie van een hoogleraar als beoogd promotor. 'Beoogd', omdat de hoogleraar pas formeel als promotor wordt benoemd wanneer het proefschrift is afgerond en goedgekeurd. Naast een promotor hebt u soms ook een 'dagelijks begeleider'.

Proefschrift

Uw onderzoeksuitkomsten worden beschreven in een proefschrift of dissertatie. Een proefschrift kan bestaan uit hoofdstukken, maar ook uit afzonderlijke artikelen, die wellicht al apart gepubliceerd zijn. Het proefschrift wordt beoordeeld door een manuscriptcommissie en u verdedigt uw proefschrift in een openbare academische zitting.

Er is de mogelijkheid uw proefschrift uit te geven in één van de reeksen van de onderzoekscentra. Als u dat wilt, dan is het raadzaam daarover in een vroeg stadium contact op te nemen met de coördinator van de Graduate School.

Doctor

Na verdediging van uw proefschrift en het ontvangen van de doctorsbul bent u doctor aan de Radboud Universiteit. De titel betekent dat u gekwalificeerd bent voor een academische carrière, maar dat u ook beschikt over kwaliteiten die waardevol zijn in andere organisaties en in het bedrijfsleven.

U kunt in verschillende hoedanigheden promoveren: