Werknemer-promovendus

U kunt werknemer-promovendus worden door te solliciteren naar een functie als promovendus. > Bekijk alle vacatures

Als werknemer-promovendus hebt u een arbeidsovereenkomst met de Radboud Universiteit, een salaris en dezelfde rechten en plichten als ander wetenschappelijk personeel. In de regel duurt een promotietraject vier jaar, bij een voltijds dienstverband. Naast het doen van onderzoek en het schrijven van een proefschrift geeft u maximaal 25% van de tijd onderwijs (bij 25% onderwijstaak duurt het totale traject 5 jaar). Dit wordt in de vacature vermeld. U doet onderzoek op basis van een onderzoeksvoorstel, dat meestal in samenspraak met u wordt geschreven.
In een Opleidings- en Begeleidingsplan worden alle afspraken tussen u, uw beoogd promotor en eventueel andere begeleider gemaakt over uw onderzoek, de opleiding die u volgt en over de begeleiding.