Coaching

Coachingtrajecten voor promovendi binnen de Radboud Universiteit

Een promotietraject vraagt nieuwe vaardigheden van u, ook andere vaardigheden dan wetenschappelijke. Een coach kan - als onafhankelijk sparringpartner - uw inzicht, vaardigheden en oplossingsmogelijkheden vergroten en helpen om deze vaardigheden sneller aan te leren. Coaching is een individueel leerproces, gericht op het realiseren van bepaalde doelen of op het ontwikkelen en versterken van bepaalde competenties. U krijgt meer inzicht in uw eigen gedrag en de effecten daarvan. Ook word u meer bewust van uw werkomgeving en uw rol daarin. Daardoor kunt u uw koers beter bepalen, (strategische) keuzes maken en doelbewust handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • omgaan met lastige (werk)verhoudingen of stress;
  • u assertief opstellen;
  • een project of overleg leiden;
  • een lastige beslissing nemen;
  • timemanagement

Aan het coachingtraject zijn geen kosten verbonden voor promovendi die verbonden zijn aan de Radboud Universiteit.

Meer informatie en aanmelden coaching

Lees ook: Activiteiten en mogelijkheden ter ondersteuning van promotieonderzoek (docx, 20 kB)