Kernprogramma

Het kernprogramma is Engelstalig, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn. Promovendi hoeven zich hiervoor niet aan te melden, maar ontvangen een e-mail van de GS-coördinator.

Het kernprogramma bestaat uit:

PhD Introduction

De PhD introduction (pdf, 362 kB) wordt tweemaal per jaar georganiseerd en wordt aangekondigd in de agenda.

Onderzoeksmethoden en -technieken

In vier sessies van twee uur elk wordt een recapitulatie gegeven van alle methoden, en van methoden voor het indexeren en organiseren van onderzoeksinformatie:

  • dogmatisch rechtswetenschappelijk onderzoek;
  • vergelijkende rechtswetenschap;
  • empirisch rechtssociologisch onderzoek.

Workshop: het schrijven en publiceren van een artikel - de uitdagingen van rechtswetenschappelijk onderzoek

Het schrijven en uiteindelijk publiceren van een artikel is prachtig werk, maar ook tamelijk moeilijk. Er moeten veel beslissingen worden genomen en veel overwegingen spelen een rol, zoals het al dan niet internationaal publiceren. Het belangrijkste doel van twee sessies – gepland voor het 1e en 3e jaar van uw project – is om gezamenlijk te ontdekken welke voorwaarden en vereisten er verbonden zijn aan het schrijven en publiceren van een goed artikel.

Aan de orde komen vragen met betrekking tot structuur, benadering, stijl en methodologie. Maar ook meer praktische vragen als het belang van publicaties voor uw carrièreplanning en het doen van aanvragen voor onderzoekssubsidies.

Presenteren eigen onderzoek en het bijwonen van bijeenkomsten

Iedere promovendus presenteert het eigen onderzoeksproject in de sectie of het onderzoekscentrum. Alle collega-promovendi worden geacht de presentaties bij te wonen, maar ook andere relevante bijeenkomsten in de sectie en/of het onderzoekscentrum.

Onderwijskwalificatie en/of presentatie vaardigheden

Als u een onderwijstaak hebt binnen de faculteit, dan volgt u als opmaat naar het traject Basiskwalificatie Onderwijs het "Traject Onderwijsuitvoering". Voor deze cursus wordt u uitgenodigd, u hoeft zich dus niet zelf aan te melden.

Het Teaching and Learning Centre heeft daarnaast een uitgebreid aanbod met o.m. coaching, didactische cursussen, bevordering toetsdeskundigheid en maatwerk.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Ans van Sonsbeek.

Als u een academische carrière ambieert, dan wordt u aangeraden in elk geval onderwijs te geven en de uitgebreider universitaire Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te volgen.