Keuzevakken

Met uw begeleider bespreekt u of u naast het kernprogramma nog andere cursussen of trainingen zult volgen. Deze neemt u op in uw Opleidings- en Begeleidingsplan (optioneel voor buitenpromovendi). U kunt denken aan verdere vakinhoudelijke scholing op het terrein van uw onderzoek. Het kan ook nodig zijn dat u een cursus volgt in de onderzoeksmethode die u overwegend gebruikt in uw onderzoek. Dit als aanvulling op het kernprogramma. Algemene vaardigheden tenslotte zijn niet alleen zinvol voor uw onderzoekswerkzaamheden, maar ook voor de periode na uw promotie.