Professionele bijscholing

Ontwikkeling inhoudelijke vakkennis

Bij het opstellen van het Opleidings- en begeleidingsplan bespreekt u met uw begeleider de noodzaak tot het volgen van inhoudelijke vakken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. U kunt kosteloos gebruik maken van het vakkenaanbod in de masteropleidingen. Dit wordt geregeld via het contractonderwijs.

Als promovendus kunt u ook deelnemen aan vakken uit het tweede jaar van de onderzoekmaster Onderneming & Recht. Met uitzondering van het vak Hoge Raad en cassatie. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met de coördinator van de onderzoekmaster Annika Boh via 06-31132367 of Annika.boh@ru.nl.

Bekijk het vakkenaanbod. U kunt zich hiervoor online aanmelden.

2. Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) biedt cursussen op postacademisch niveau. In elke online cursusbeschrijving is een registratieformulier opgenomen. Tweemaal per jaar ontvangt u van de directeur van het CPO per e-mail een overzicht van cursussen. Promovendi van de faculteit kunnen per jaar gratis één cursus volgen bij het CPO.

3. Het LLM European Law programme is Engelstalig. Binnen dit programma zijn verschillende specialisaties: International and European Law Advanced,
European Law and Global Affairs, Human Rights and Migration, Business Law and Insolvency Law. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met International Office. U dient uw ondertekende opleidings- en begeleidingsplan mee te nemen.