Hoogleraren nodigen u uit

bulten, claartjeProf. mr. Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht

Het Van der Heijden Instituut is al meer dan vijftig jaar hét toonaangevende onderzoeksinstituut op het terrein van rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Centraal staan de onderzoeksthema's: bestuur en toezicht (corporate governance), financiering van de ondernemingsactiviteiten en verantwoording daarvan en tot slot de geschillenbeslechting (corporate litigation). Het ondernemingsrecht wordt sterk beïnvloed door EU-regelgeving op het terrein van vennootschapsrecht en financieel recht. Onderzoek naar supranationale regelgeving en rechtsvergelijking zijn daarom een vast onderdeel van de onderzoeksmethode. Het onderzoek is positiefrechtelijk van aard, maar altijd met oog voor de belangen van de praktijk.

Een promovendus krijgt ‘begeleiding op maat’, afgestemd op zijn of haar behoeften. Om optimale begeleiding te verzekeren, zijn er vaak twee promotores betrokken, die de promovendus zelf uitkiest. De begeleiding varieert van intensieve gesprekken en discussies over juridische problemen tot hulp bij de totstandkoming van een goede structuur van een proefschrift. Uiteraard is promoveren op artikelen toegestaan. Als onderzoeker bij het Van der Heijden Instituut bent u daarnaast van harte welkom bij onze maandelijkse discussiebijeenkomsten, hebt u toegang tot de (digitale) bibliotheek van de faculteit en bent u natuurlijk aanwezig bij het bekende Van der Heijden congres.

Kort en goed: graag nodig ik u uit voor een goed gesprek en verwelkom ik u vervolgens als buitenpromovendus!

Prof. mr. Corjo Jansen, voorzitter OO&R

Jansen, Corjo

Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) verricht wetenschappelijk onderzoek naar het commerciële privaatrecht, waarbij we altijd de wisselwerking tussen theorie en praktijk in het oog houden.

Kennis van en inzicht in het geldende privaatrecht kan niet zonder kennis van en inzicht in het verleden. Rechtsgeschiedenis is mijn vakgebied. Geschiedenis geeft betekenis en kleur aan het heden en de toekomst. Wanneer een jurist de betekenis van een bepaalde rechtsfiguur probeert uit te leggen in het heden, is de kans groot dat hij iets vertelt over de geschiedenis van die figuur. Daarom doen we bij OO&R tamelijk veel historisch-vergelijkend onderzoek naar moderne privaatrechtelijke rechtsfiguren, bijvoorbeeld op het gebied van de zakelijke zekerheden, het contractenrecht, het insolventierecht, e.d.. De historische ontwikkeling van rechtsfiguren strekt zich uit van het Romeins recht tot onze tijd. Zonder kennis daarvan kunnen we ons Nederlands burgerlijk recht niet begrijpen, noch ‘nieuw’ gemeenschappelijk Europees privaatrecht ontwikkelen.

Uiteraard kunt u solliciteren op een functie als promovendus, maar ook als buitenpromovendus (zie elders op deze website) bent u zeker welkom. We hebben uitstekende faciliteiten, zoals bibliothecaire voorzieningen en veel mogelijkheden voor stages bij de partners van het OO&R of onderzoek in het buitenland. Bij de Graduate School Law kunt u cursussen volgen en bijeenkomsten bijwonen. We hebben een aantrekkelijk wetenschappelijk klimaat waarin u begeleid wordt door ervaren onderzoekers.

Graag nodig ik u uit eens te komen praten. U bent van harte welkom.

Prof. dr. Ronald Tinnevelt, hoofd vaksectie Rechtsfilosofie Tinnevelt, Ronald

De sectie rechtsfilosofie van de Radboud Universiteit wil graag interessante en relevante bruggen slaan tussen recht en filosofie. In de wereld van vandaag is dat niet zo moeilijk omdat discussies over kwesties van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de orde van de dag lijken te zijn. Het onderzoek binnen de vaksectie richt zich op drie belangrijke thema’s: rechtvaardigheid, democratie en rechtsstaat. Niet alleen de nationale rechtsorde wordt bestudeerd maar ook de internationale en mondiale orde. Bijzondere aandacht is er voor de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat. Hoe kan rechtsstatelijk en democratisch verval worden begrepen en voorkomen?

Momenteel lopen binnen de vaksectie diverse promotietrajecten over boeiende thema’s als: de legitimiteit van de rechter, de ethiek van de advocatuur, de weerbare rechtsstaat en de bescherming van de natuur binnen het recht. We hechten bijzondere waarde aan het creëren van een onderzoeksklimaat waarbinnen samenwerking wordt gestimuleerd en een open en constructieve discussie mogelijk is. Dat doen we onder andere door driewekelijks nationale en internationale sprekers uit te nodige om over uiteenlopende rechtsfilosofische thema’s te spreken en gezamenlijk belangwekkende theoretische werken te bestuderen.

Heeft u interesse in het schrijven van een rechtsfilosofisch proefschrift? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik heet u graag van harte welkom bij onze sectie.