Lokale contactpersonen promovendi

Onze faculteit wil al haar medewerkers een prettige en veilige werkomgeving bieden – zeker ook haar promovendi. Vanwege de kwetsbare positie van deze groep heeft de faculteit naast de centrale RU-vertrouwenspersonen speciaal voor hen twee lokale contactpersonen promovendi binnen de faculteit benoemd. Promovendi kunnen bij de lokale contactpersoon promovendi terecht voor een laagdrempelig en vertrouwelijk gesprek.

Onze lokale contactpersonen promovendi:

1412395

Stefanie Jansen-Wilhelm                                
Internationaal en Europees recht                     
Onderzoekcentrum voor Staat & Recht               
Recht  Kamernummer: GR. 02.007                               
Telefoonnummer: 024-3610748

0Q3A1363

Marc Veenbrink
Internationaal en Europees recht
Onderzoekcentrum voor Staat & Recht                       
Kamernummer: GR. 02.005

Helaas is het niet gelukt om de beide onderzoekcentra te vertegenwoordigen. Zowel Stefanie als Marc zijn echter voor medewerkers uit beide onderzoekcentra te benaderen. De contactpersonen zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het faculteitsbestuur of het bestuur van het onderzoekscentrum. De lokale contactpersonen zijn onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

De rol van lokale contactpersoon promovendi

De lokale contactpersoon biedt een veilige plek waar de promovendus zijn of haar verhaal kwijt kan. De lokale contactpersoon luistert, stelt vragen en helpt de medewerker om de problemen te ordenen. Daarnaast denkt de contactpersoon mee welke vervolgstappen kunnen worden ondernomen.

De lokale contactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de faculteit als iemand vastloopt bij de opleiding, begeleiding en beoordeling of daarover vragen of twijfels heeft. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of een gebrek aan wetenschappelijke integriteit verwijst de lokale contactpersoon de betrokken promovendus desgewenst door naar de centrale vertrouwenspersoon voor promovendi.

De gesprekken met individuele promovendi kunnen beleidsmatige implicaties hebben. De lokale contactpersoon kan daarover gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van de Graduate School en via die weg ook aan het faculteitsbestuur.

Binnen de Radboud Universiteit wordt al enige tijd gewerkt aan het opzetten van een centraal georganiseerd netwerk van vertrouwenspersonen. Denk aan de berichtgevingen over de vertrouwenspersonen en de ombudsfunctionaris. De lokale contactpersoon promovendi is hierop een aanvulling op facultair niveau.

Vertrouwenspersonen Radboud Universiteit

Als je een probleem of conflict ervaart met betrekking tot opleiding, begeleiding en/of beoordeling, dan kun je daarover ook praten met de centrale onafhankelijke vertrouwenspersonen. Meer informatie over de centrale vertrouwenspersonen is hier te vinden.