Organisatie Graduate School

De Graduate School van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (GSL) beoogt een inspirerende omgeving te zijn voor toekomstige onderzoekers door hen te helpen zich voor te bereiden op een academische carrière of een loopbaan elders. Gedurende uw promotie in de Graduate School doet u onderzoek onder begeleiding. Om uw onderzoeks-, academische en algemene vaardigheden te ontwikkelen bieden wij een opleidingsprogramma op maat. Uiteindelijk doel is de verdediging van uw proefschrift en uw promotie tot doctor. De Graduate School biedt u de daarvoor benodigde ondersteuning.

GSL coördineert trainingsactiviteiten, verzamelt en verspreidt informatie, organiseert bijeenkomsten en activiteiten en probeert de communicatie te bevorderen tussen de onderzoekscentra, de promovendi, de begeleiders en het bestuur van de faculteit.

Vragen? Neem gerust contact op met de GSL-coördinator.

Bestuur van de Graduate School Law

103600Prof. mr. Claartje Bulten

Hoogleraar Ondernemingsrecht

Vice-decaan onderzoek (voorzitter)

Mr.dr. Jasper KrommendijkKrommendijk J_
Universitair hoofddocent - International and European Law
Directeur Onderzoekcentrum Staat & Recht

Schuijling, BenProf. mr. Ben Schuijling
Hoogleraar Burgerlijk Recht
Directeur Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

GSL-Coördinator

Het bestuur wordt bijgestaan door de GSL-coördinator: