Promovendinetwerk

Het promovendinetwerk bevordert de communicatie tussen de promovendi en de Graduate School van de rechtenfaculteit (GSL). Het netwerk verstrekt informatie aan promovendi, bijvoorbeeld over beslissingen en plannen van de Graduate School. Anderzijds geeft het netwerk aan het bestuur van de GSL door wat er speelt onder de promovendi. Promovendi kunnen op hun beurt via het netwerk plannen en gedachten aan het bestuur doorgeven. Neem contact op met een individueel lid of gebruik onderstaand e-mailadres.

Activiteiten

Het PhD Network wil het contact tussen promovendi stimuleren. Daarvoor worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij promovendi elkaar kunnen ontmoeten.

Contact

Heb je vragen, ideeën voor activiteiten voor promovendi of ervaar je problemen tijdens je promotietraject? Neem gerust contact met ons op via phdnetwork@jur.ru.nl.

Leden van het PhD Network zijn: