Twee onderzoekscentra

Twee onderzoekcentra

De Nijmeegse Rechtenfaculteit werkt nauw samen met - en adviseert - externe partners zoals notariaten, advocatenkantoren, financiële organisaties, internationale bedrijven, rechtbanken, overheidsinstanties, ministeries, non gouvernementele organisaties en Europese organisaties. Wetenschappelijke publicaties worden ook geschreven met het oog op de juridische praktijk.  Onderdeel van de missie van de onderzoekscentra is aandacht voor de toepassing van academische kennis, bijvoorbeeld door best practices,  wetsvoorstellen en EU richtlijnen te ontwikkelen.

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R) verricht praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van 'onderneming en recht'. De vier onderzoeksprogramma's van het centrum zijn (i) algemeen vermogensrecht, inclusief Europees privaatrecht; (ii) ondernemingsrecht; (iii) financiering, zekerheden en insolventierecht; en (iv) financieel recht.

Het centrum is een samenwerkingsverband  tussen de faculteit en een aantal partners, bestaande uit gerenommeerde (internationale) advocatenkantoren en bedrijven. De kracht van het centrum is de combinatie van academische excellentie enerzijds en praktische expertise en ervaring anderzijds. Op het terrein van ondernemingsrecht is het centrum in Nederland ongeëvenaard. Dit wordt onderstreept doordat het centrum in zijn wetenschapsgebied het enige door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap (KNAW) erkende onderzoeksschool is.

> Meer over OO&R

Onderzoekcentrum voor Staat en Recht

Het onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) richt zijn onderzoek op de belangrijkste ontwikkelingen in het nationale en internationale publiekrecht. SteR kent vier onderzoeksspeerpunten:

  1. de nationale soevereiniteit en de interactie tussen rechtsorden;
  2. fundamentele rechten;
  3. algemene rechtsbeginselen en de rol van rechtsdogmatiek;
  4. migratie & burgerschap.

Tegen de achtergrond van deze langjarige speerpunten wijst SteR regelmatig concrete thema's aan die vanwege hun actuele maatschappelijke belang doordenking verdienen. Zo zal er de komende jaren veel aandacht van de onderzoekers onder meer uitgaan naar de thema's integriteit van de drie staatsmachten, externalisering van het migratiebeleid, staat & markt, en overmatig gebruik van het strafrechtssysteem.

De charme van het SteR-onderzoek is dat het alle beschikbare publiekrechtelijke en metajuridische expertise binnen de faculteit met elkaar verbindt. Voorts werkt SteR interdisciplinair samen met de Faculteit Managementwetenschappen (bestuurskunde en politicologie). Daarnaast staan onderzoekers in nauw contact met de rechtspraktijk. De kwaliteit van het onderzoek binnen SteR is recentelijk nog onderschreven door de visitatiecommissie. Het Centrum voor Migratierecht is in 2015 zelfs erkend als Jean Monnet Centre of Excellence.

> Meer over SteR