Vertrouwenscontactpersonen promovendi

Onze faculteit wil al haar medewerkers een prettige en veilige werkomgeving bieden – zeker ook haar promovendi. Vanwege de kwetsbare positie van deze groep heeft de faculteit naast de centrale RU-vertrouwenspersonen speciaal voor hen drie lokale vertrouwenscontactpersonen promovendi binnen de faculteit benoemd. Promovendi kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon promovendi terecht voor een laagdrempelig en vertrouwelijk gesprek.

Onze lokale contactpersonen promovendi:

1412395

Stefanie Jansen-Wilhelm                                
Internationaal en Europees recht
Onderzoekcentrum voor Staat & Recht                     

Email: stefanie.jansen-wilhelm@ru.nl
Kamernummer: GR. 02.007                               
Telefoonnummer: 024-3610748

schadewijk

Matthijs van Schadewijk
Sociaal Recht
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
Email: matthijs.vanschadewijk@ru.nl
Kamernummer: GR. 02.015
Telefoonnummer: 024-3612091

0Q3A1363

Marc Veenbrink
Internationaal en Europees recht
Onderzoekcentrum voor Staat & Recht                       
Kamernummer: GR. 02.005
Email: marc.veenbrink@ru.nl

Promovendi mogen zelf bepalen welke contactpersoon ze willen benaderen. Dit hoeft dus niet de contactpersoon te zijn van het eigen onderzoeksinstituut. De contactpersonen zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het faculteitsbestuur of het bestuur van het onderzoekscentrum. De vertrouwenscontactpersonen zijn onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

De rol van vertrouwenscontactpersoon promovendi

De vertrouwenscontactpersoon biedt een veilige plek waar de promovendus zijn of haar verhaal kwijt kan. De vertrouwenscontactpersoon luistert, stelt vragen en helpt de medewerker om de problemen te ordenen. Daarnaast denkt de contactpersoon mee welke vervolgstappen kunnen worden ondernomen.

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de faculteit als iemand vastloopt bij de opleiding, begeleiding en beoordeling of daarover vragen of twijfels heeft. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of een gebrek aan wetenschappelijke integriteit verwijst de vertrouwenscontactpersoon de betrokken promovendus desgewenst door naar de centrale vertrouwenspersoon voor promovendi.

De gesprekken met individuele promovendi kunnen beleidsmatige implicaties hebben. De vertrouwenscontactpersoon kan daarover gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van de Graduate School en via die weg ook aan het faculteitsbestuur.

Binnen de Radboud Universiteit wordt al enige tijd gewerkt aan het opzetten van een centraal georganiseerd netwerk van vertrouwenspersonen. Denk aan de berichtgevingen over de vertrouwenspersonen en de ombudsfunctionaris. De lokale vertrouwenscontactpersoon promovendi is hierop een aanvulling op facultair niveau.

Vertrouwenspersonen Radboud Universiteit

Als je een probleem of conflict ervaart met betrekking tot opleiding, begeleiding en/of beoordeling, dan kun je daarover ook praten met de centrale onafhankelijke vertrouwenspersonen. Meer informatie over de centrale vertrouwenspersonen is hier te vinden.