Promovendipresentaties Tom Binder en Chiel Kuypers

Date
Friday 2 June 2023Add to my calendar
Time
15:30 to
Location
ntb
Description

Tom Binder is verbonden aan de vaksectie Internationaal en Europees recht. Hij verricht onderzoek naar het criterium van ongunstige beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer onder artikel 107 lid 1 VWEU en het begrip zuiver lokale steun. In zijn onderzoek gaat hij in op de verschillende benaderingen van het Hof van Justitie en de Europese Commissie, en de mate waarin deze zich verhouden tot de lokale autonomie.

Chiel Kuypers is verbonden aan de vaksectie Rechtsfilosofie. Hij verricht onderzoek naar het concept van de weerbare rechtsstaat. Het idee dat rechtsstatelijk normen (zoals de rechtelijke onafhankelijkheid) bescherming behoeven is in opkomst; zeker in reactie op de ontwikkelingen in Polen en Hongarije. In dat kader wordt nagedacht over een vorm van rechtsstatelijke zelfverdediging die ook wel wordt bestempeld als de weerbare rechtsstaat. De wetenschappelijk literatuur laat nog veel onduidelijkheid zien met betrekking tot de inhoud en reikwijdte van dit concept evenals de middelen die tot deze rechtsstatelijk zelfverdediging zouden behoren. In zijn onderzoek probeert Kuypers hieraan tegemoet te komen door te werken aan de theorievorming rondom het idee van de weerbare rechtsstaat.