Activiteiten en mogelijkheden ter ondersteuning van promotieonderzoek

Datum bericht: 4 February 2021

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zet zich op verschillende vlakken in om promovendi en docenten met een promotieonderzoek te ondersteunen. Zo is er onder meer door zowel SteR als OO&R een enquête afgenomen onder promovendi over COVID-19 in relatie tot hun promotieonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn door P&O meegenomen in een adviesnota over het welzijn van promovendi. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken welke maatregelen er nog meer nodig zijn voor het welbevinden van promovendi.

Veel van de al bestaande activiteiten en hulpmogelijkheden voor promovendi en docenten met een promotieonderzoek vind je in dit document (docx, 20 kB) op een rij. Een aantal hiervan zijn specifiek ontwikkeld voor de uitdagingen waarmee je te maken krijgt door de COVID-19-maatregelen. De activiteiten en hulpmogelijkheden variëren van praktische hulpmiddelen tot loopbaanondersteuning en (preventieve) arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.