Koen van Vught en Elco Nab winnen prof. mr. Tijn Kortmannprijs 2019

Datum bericht: 31 October 2019

Op 30 oktober 2019 werd voor de tweede keer de prof. mr. Tijn Kortmannprijs voor publicaties uitgereikt. De Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) is de initiator van deze prijs en beoogt hiermee de excellentie onder promovendi en junior-docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te stimuleren en te belonen. De prijs is tweeledig en wordt jaarlijks uitgereikt voor publicaties liggend op het onderzoeksterrein van het OO&R en SteR. Aan het winnen van de prof. mr. Tijn Kortmannprijs is een bedrag van € 1250,- verbonden.

Voorafgaand aan de Van der Grintenlezing ontving universitair docent Ondernemingsrecht Koen van Vught (oud-promovendus bij het OO&R) uit handen van de voorzitter van Stichting Rechtenalumni Nijmegen Yvo van Kuijck de prijs voor zijn essay De rechtspersoon wikt, de rechter beschikt? Over de rechter die voor de rechtspersoon besluiten neemt. Promovendus Strafrecht & Criminologie Elco Nab (verbonden aan het SteR) ontving de prijs voor zijn essay De ratio achter vrijwillige terugtred buiten poging.