Marieke Dubelaar nieuwe vertrouwenspersoon promovendi // New confidential counsellor for PHD students: Marieke Dubelaar

Datum bericht: 8 January 2020

English follows Dutch.

Sinds een aantal maanden heeft de faculteit een nieuwe vertrouwenspersoon voor promovendi, in het bijzonder promovendi die vallen onder het SteR. Universitair hoofddocent Strafrecht & Criminologie Marieke Dubelaar vervangt universitair hoofddocent Rechtssociologie & Migratierecht Tineke Strik, vanwege haar functie in het Europees Parlement.

Naast Marieke Dubelaar blijft universitair hoofddocent Burgerlijk recht Sander Steneker vertrouwenspersoon voor promovendi van het OO&R.

De vertrouwenspersoon promovendi kan u bijstaan als u een probleem of conflict ervaart met betrekking tot opleiding, begeleiding en/of beoordeling. Er is een vertrouwenspersoon uit elk onderzoeksinstituut. Mocht u – om welke reden dan ook – liever contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het onderzoeksinstituut waar u niet toe behoort, dan bent u daar vrij in.

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de webpagina.

//

Associate professor of Criminal Law & Criminology Marieke Dubelaar is the new confidential counsellor for PHD students, especialy those who work at the Research Centre for State and Law. Marieke is the successor of associate professor Sociology and Migration Law Tineke Strik, because of her position in the European Parliament.

Associate professor Private Law Sander Steneker remains the confidential counsellor for PHD students at the Radboud Business Law Institute.

If you have any conflict or problem regarding your education, supervision or assessment, you can contact the confidential counsellors. The confidential counsellors could help you to handle or solve your problem. There is a confidential counsellor for each research institute. Should you - for any reason - like to consult the counsellor from the other research institute, you are free to do so.

More information about the confidential advisors can be found on our Graduate School website.