Michelle van Haren ontvangt Christine Mohrmann Stipendium

Datum bericht: 25 March 2021

Van HarenTien vrouwelijke promovendi ontvangen vandaag, op 25 maart, het Christine Mohrmann Stipendium. Doel van het stipendium is de onderzoeksters aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Het stipendium stelt hen in de gelegenheid een periode door te brengen aan een andere, bij voorkeur buitenlandse, universiteit. Tijdens de feestelijke online uitreiking presenteren de stipendiaten in het bijzijn van de rector magnificus, decanen en promotores hun onderzoek. Het stipendium, ter waarde van € 5.000 per persoon, gaat namens de rechtenfaculteit naar Michelle van Haren, promovenda van de vaksectie Ondernemingsrecht.

Het onderzoek van Michelle van Haren richt zich op de bevoegdheden van vennootschapsorganen en de ondernemingsraad tijdens het faillissement van de kapitaalvennootschap. De verdeling van bevoegdheden tussen de faillissementscurator enerzijds en vennootschapsorganen (raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhoudersvergadering) en de ondernemingsraad anderzijds is niet wettelijk geregeld. Dit kan tot onduidelijkheid en fricties leiden.

Het promotieonderzoek behelst een fundamentele analyse van die bevoegdheidsverdeling, mede door bestudering van de oplossingen die in buitenlandse rechtsstelsels worden toegepast. Het stipendium zal worden gebruikt voor een verblijf aan de University of Oxford (VK) waar Van Haren onderzoek zal doen naar het Engelse corporate insolvency law, in het bijzonder het recht met betrekking tot de positie van de vennootschap tijdens de insolventieprocedure. Dit onderzoek zal bestaan uit een literatuur- en jurisprudentieonderzoek, onderzoek van wet- en regelgeving en parlementaire stukken, en het voeren van gesprekken met Engelse academici en curatoren (insolvency practitioners).