Nieuwe cursus omgaan met je promotor

Datum bericht: 13 May 2019

Dienst Personeel & Organisatie biedt een nieuwe cursus voor promovendi aan: 'Optimizing the relationship with your supervisor. Meer informatie over deze cursus is te vinden op de website van Dienst Personeel & Organisatie.