Promotie Alberto Musso Piantelli: 'Managing banking crises in Europe after the Great Crisis'

Datum bericht: 28 January 2021

Op woensdag 20 januari 2021 verdedigde Alberto Musso Piantelli met succes zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit, getiteld 'Managing banking crises in Europe after the Great Crisis'.

Vanuit een interdisciplinaire benadering verkent deze dissertatie het juridische en praktische kader voor het beheersen van bankencrises, binnen de grenzen van de Europese Unie. Musso Piantelli licht toe hoe recente EU-wetgeving in de praktijk wordt toegepast, en wijst op sterke kanten, beperkingen en mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst.

De promotiecommissie bestond uit Victor de Serière (Radboud Universiteit), Bart Bierens (Radboud Universiteit), Christos Gortsos (Universiteit van Athene), Seraina Gruenewald (Radboud Universiteit) en Andrea Perrone (Katholieke Universiteit Milaan)

Danny Busch (Radboud Universiteit) en Guido Ferrarini (Universiteit van Genua en Radboud Universiteit) traden op als promotoren van Musso Piantelli.

Zie de inhoudsopgave van het boek.