Promotie Claudio Cipollini: 'Speciale belastingzones en EU-wetgeving'

Datum bericht: 11 November 2019

Op dinsdag 12 november promoveert Claudio Cipollini op zijn proefschrift Special Tax Zones and EU Law. Towards a new model for social cohesion policies. Speciale belastingzones (STZ: Special Tax Zone) hebben in de context van het Europese belastingrecht geen duidelijke identiteit. Ze kunnen in allerlei verschillende situaties, onder verschillende noemers en voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het eerste doel van het onderzoek van Claudio Cipollini is dan ook om via de ontwikkeling van een algemene rechtstheorie van STZ’s in de context van het Europese belastingrecht tot een nieuwe benadering van het onderwerp te komen.

Met behulp van een nieuw theoretisch kader wordt in Cipollini’s proefschrift de basis uiteengezet voor een nieuw model voor de implementatie van STZ’s: de ‘Social Cohesion Zone’, die wordt gekenmerkt door de introductie van belastingvoordelen in de vorm van sociale belastingprikkels. Aan het eind van dit onderzoek krijgen we een nieuwe kijk op het fenomeen van STZ’s in de context van het Europese belastingrecht met een verstandige verbetering van het systematische perspectief en een consequente theoretische onderbouwing voor toekomstige initiatieven op het niveau van zowel de EU als de individuele lidstaten.

Cipollini promoveert op dinsdag 12 november om 12.30 in de Academiezaal van de Aula, Comeniuslaan 2 te Nijmegen.

Biografie

Claudio Cipollini (La Spezia, Italië, 13 september 1981) studeerde rechten aan de Universiteit van Pisa, waar hij in februari 2005 zijn mastergraad magna cum laude behaalde. Sinds 2008 is hij in Italië ingeschreven als advocaat met ervaring op het gebied van belastingrecht en bedrijfsrecht. Ook is hij adjunct-hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Florence.

Contact: c.cipollini@jur.ru.nl