Promotie Merel Heilbron: Retentierecht en uitwinning

Datum bericht: 17 April 2019

Een onbetaalde schuldeiser hoeft zaken die hij onder zich houdt niet af te geven (denk aan de garage, de stomerij of de aannemer). Het retentierecht kan zorgen voor een patstelling omdat de schuldenaar en anderen, zoals een verhuurder, fysiek niet meer bij de zaak (de gerepareerde auto, de gestoomde jas of het nieuwbouwterrein) kunnen komen. Maar wanneer de schuldenaar niet meer aan zijn verplichtingen voldoet en misschien zelfs failliet gaat, moeten zaken weer in beweging kunnen komen en is de blokkade door het retentierecht niet langer gerechtvaardigd. De zaken moeten kunnen worden uitgewonnen. Heilbron onderzocht in hoeverre het beslagrecht en het faillissementsrecht in staat zijn om de impasse die het retentierecht kan veroorzaken te doen eindigen. Uit haar analyse van wet(ssystematiek) en jurisprudentie blijkt dat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in veel gevallen in staat zijn om de retentor, andere schuldeisers en de schuldenaar te accommoderen. Waar nodig, in geval van rechtsonzekerheid of lacunes, doet ze voorstellen tot aanpassing van de wet.

Op woensdag 17 april promoveerde Merel Heilbron aan de Radboud Universiteit. Heilbron rondde in 2011 cum laude de master Privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam af en trad in 2012 in dienst bij de Radboud Universiteit als docent en promovendus. Op dit moment werkt ze als professional support lawyer bij Lydian in Brussel.