Promotie Tom Booms: Aanvullen van subjectieve rechten

Datum bericht: 10 April 2019

Het Nederlandse vermogensrecht bevat regels die ervoor zorgen dat iemand die het ene recht koopt daar soms automatisch het andere recht bij krijgt. Zo krijgt iemand die een auto koopt niet alleen het eigendomsrecht dat de verkoper van de auto had, maar automatisch ook diens recht om de nog lopende fabrieksgarantie in te roepen als de auto kapot gaat. Voor het op deze manier ‘aan elkaar koppelen’ van rechten bestaan in de wet verschillende mechanismen. De reikwijdte en de onderlinge samenhang van deze mechanismen is onduidelijk, wat tot onzekerheid en discussie leidt in het financierings- en handelsverkeer.

Tom Booms bouwde aan de hand van rechtseconomische uitgangspunten een kader op om te beoordelen welke rechten bij elkaar horen en waarom. Dit kader paste hij vervolgens ter illustratie toe op het Nederlandse vermogensrecht, zodat duidelijk wordt in welke gevallen de mechanismen om rechten aan elkaar te koppelen van toepassing zijn en hoe ze werken. Op woensdag 10 april vond zijn promotie plaats aan de Radboud Universiteit.