Terugblik op een drukbezocht promovendi-symposium

Datum bericht: 7 June 2022

Op vrijdag 3 juni vond het jaarlijkse promovendi-symposium van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid plaats. Maar liefst 70 promovendi woonden de bijeenkomst in De Waagh bij.

Het symposium droeg de titel Lekker Belangenrijk (Generally interesting. On public interest litigation and collective redress). Binnen dit thema werden presentaties verzorgd door Roel SchutgensJoost Sillen, Daan Barbiers, Kris van der Pas, Rowie Stolk (Universiteit Leiden) en Filippo Fantozzi (Urgenda). De organisatie kijkt terug op een drukbezochte en zeer geslaagde middag, welke werd afgesloten met een diner bij Arsenaal 1824.