Vergoeding inrichten thuiswerkplek

Datum bericht: 15 October 2020

Door corona werken we al geruime tijd thuis en zoals het er nu naar uit ziet verandert dat voorlopig niet. Kijk daarom nog eens goed naar je werkplek. Ook thuis is het belangrijk dat je een goede kantoorwerkplek hebt. Zodoende is je de mogelijkheid geboden om apparatuur en meubilair van kantoor in bruikleen bij je thuis te zetten. Het is niet mogelijk om thuis de Arbo-ondersteuning te bieden die we op de Radboud Universiteit hebben, maar op de informatiepagina over thuiswerken tijdens corona staan tips om zo gezond en duurzaam mogelijk thuis te werken.

Thuiswerkplekvergoeding

Lukt het je niet om jouw kantoorwerkplek thuis voldoende in te richten met de spullen die je in bruikleen kunt krijgen en heb je extra voorzieningen nodig? Dan kun je voor een maximum bedrag van €250,- extra voorzieningen aanschaffen en declareren. Onder deze extra voorzieningen vallen niet:

  • IT-hardware. Deze worden door de universiteit beschikbaar gesteld indien noodzakelijk.
  • Vergoeding van telefoonkosten.

Let op: Vanwege fiscale redenen is overschrijding van deze €250,- niet toegestaan, ook niet wanneer je de meerkosten voor eigen rekening neemt.

Declareren

Je declareert het bestede bedrag in BASS bij ‘onkostendeclaraties’. Bij het tweede scherm kies je bij het uitklapscherm van ‘onkostensoort’ de ‘thuiswerkplekvergoeding’ (kijk eventueel hier (pdf, 237 kB) (pdf, 237 kB) hoe dat eruit ziet in BASS). Hou er rekening mee dat je de aanschafbon digitaal mee moet sturen.

Vragen

Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met je personeelsfunctionaris of je leidinggevende.