Zes miljoen euro extra per jaar voor juridisch onderzoek

Datum bericht: 26 August 2019

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kent maar liefst zes miljoen euro extra per jaar toe aan de juridische faculteiten ter versterking van het wetenschappelijk onderzoek. Deze investering wordt toegekend op basis van het landelijk sectorplan Rechtsgeleerdheid, aan de hand waarvan de faculteiten eigen onderzoeksplannen konden opstellen. Voor de Nijmeegse rechtenfaculteit betekent dit een toezegging van bijna vier miljoen euro voor de periode 2019-2024. Deze toekenning is gebaseerd op het sterke bestedingsplan dat de faculteit in mei bij het ministerie had ingediend, waarin de faculteit aangeeft het bedrag te gebruiken om twee nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroepen te vormen.

In het uitgebreide facultaire bestedingsplan staat beschreven dat ervoor gekozen is om bij te dragen aan twee speerpunten uit het landelijk sectorplan: Digital Legal Studies en Conflictoplossende Instituties. Deze speerpunten passen uitstekend bij het Nijmeegse onderzoek en bieden de mogelijkheid om meer focus aan te brengen en samenwerking te faciliteren – niet alleen binnen de faculteit, maar ook met juridische faculteiten elders. Over de uitvoering van de onderzoeksplannen dient de faculteit verantwoording af te leggen aan een door het ministerie ingestelde externe commissie.

Binnen de faculteit zullen zowel onderzoekers vanuit het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) als vanuit het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) participeren in de twee nieuwe onderzoeksgroepen. Daarnaast bieden de middelen de kans om de onderzoeksgroepen uit te breiden met extra promovendi, universitair docenten en ten minste twee hoogleraren.

Kempen, Piet Hein vanDecaan Piet Hein van Kempen: “Wij zijn zeer verheugd met de toezegging van de extra middelen. De faculteit heeft de afgelopen jaren bij alle vaksecties ingezet op onderzoek op het gebied van Digital Legal Studies en digitale conflictoplos­sing in het bijzonder. Deze investering maakt het mogelijk om de bestaande expertise te bundelen en jonge aanwas aan te trekken om zo te komen tot fundamentele en maatschappelijk relevante inzichten.”