Zoek in de site...

Op naar 100!

De Nijmeegse rechtenfaculteit heeft reden tot feest. In 2023 bestaat de Radboud Universiteit 100 jaar. Bij de oprichting in 1923, destijds nog de Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen genaamd, bestond de universiteit slechts uit de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit der Theologie en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Als één van de oudste faculteiten van de universiteit zijn wij het natuurlijk aan onze stand verplicht om dit lustrum in 2023 groots te vieren.

Om het Op naar 100-gevoel aan te wakkeren bij alle betrokkenen organiseert de faculteit vanaf nu jaarlijks diverse activiteiten tot aan 2023.

Officieel startschot

Waarom kiest de faculteit voor een voorbereidingstraject van vier jaar? Dat heeft niet zozeer te maken met de schaal en intensiviteit van de werkzaamheden om het lustrum te organiseren. Des te meer heeft het te maken met een flinke dosis voorpret. De rechtenstudenten die in november 2019 zijn vastgelegd op de foto hiernaast, zijn in 2019 ingestroomd in hun eerste jaar. Zij behoren tot een bijzondere lichting: in 2023 zit een deel van deze studenten namelijk in de masterfase.

Op naar 100-Niek Toni
Kempen, Piet Hein van

Oud-decaan Piet Hein van Kempen: “Ik juich het toe dat wij als faculteit zo vroeg beginnen met de voorbereidingen voor dit bijzondere lustrum. Wij hopen er een fantastisch feest van te maken met onze studenten, medewerkers en alumni. In 2023, maar ook zeker in de aanloop daarnaartoe.

Herinneringen van Nijmeegse alumni

Natuurlijk betrekken wij ook onze alumni bij deze activiteiten. Als geen ander kunnen zij ons vertellen hoe het onderwijs, onderzoek en studentenleven er door de jaren heen heeft uitgezien. In de serie 'Herinneringen van Nijmeegse alumni' komen verschillende alumni aan het woord over hun ervaringen met de Nijmeegse rechtenfaculteit. De gehele levenscyclus van de faculteit komt voorbij: van het faculteitsgebouw aan de Wilhelminasingel tot het Grotiusgebouw en van de eerste wettenbundel tot de laatste kennisclip.

Ideeënbus

Heeft u zelf een bijzonder verhaal over uw tijd aan de rechtenfaculteit, of kent u een andere bijzondere alumnus? Ideeën zijn altijd welkom.

"De faculteit kijkt erg uit naar deze mijlpaal. Wij hopen er een fantastisch lustrum van te maken met onze alumni, studenten en medewerkers. In 2023, maar ook zeker in de aanloop daarnaartoe. Wij wensen u alvast veel voorpret toe. Wilt u graag meedenken over activiteiten, een bijzonder verhaal aandragen of een ander idee bespreken? Neemt u dan vooral contact met ons op!"

Myrthe Bronsdijk-van Dorst, hoofd Bureau In- en Externe Betrekkingen