Zoek in de site...

De herinneringen van prof. mr. Geert Corstens

“Duynstees colleges heb ik niet veel gevolgd, moet ik zeggen. Daar moest je zorgen dat je snel wegkwam”
- Prof. mr. Geert Corstens over de colleges van professor Duynstee.

Corstens over oersaaie colleges op zaterdagochtend, de spitse neus van Hugo de Groot en het woord ‘aanstonds’

Corstens studeerde cum laude af in Nijmegen. Daarna ging hij op voordracht van professor Mathijsen aan de slag als stagiair van de Europese Commissie te Brussel. Corstens vond echter snel dat men daar te veel bezig was met carrière maken. Daarover zegt hij in het interview: “Dat interesseerde mij geen lor, eerlijk gezegd. Ik dacht: hier (bij de Europese Commissie, red.) ga ik mijn dagen niet slijten.” Die beslissing heeft hem geen windeieren gelegd: een mooie carrière in het recht volgde. Corstens was tijdens zijn loopbaan drie jaar werkzaam als Officier van Justitie. Tevens was hij dertien jaar lang hoogleraar Strafrecht op de Nijmeegse rechtenfaculteit, alvorens hij in 1995 als Raadsheer werd aangesteld bij de Hoge Raad. In 2008 werd Corstens benoemd tot President van de Hoge Raad. Bij zijn aftreden als President van de Hoge Raad in 2014 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Aangehaald in de clip

Prof. mr. W.C.L. van der Grinten

Van der Grinten promoveerde in 1937 in Nijmegen. Als redacteur van De Naamlooze Vennootschap was hij meer dan vijftig jaar de drijvende kracht achter het blad. In 1948 trad Van der Grinten toe tot het kabinet Drees-Van Schaik als staatssecretaris voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en het midden- en kleinbedrijf. Na de val van het kabinet volgde in 1951 zijn benoeming tot hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. In 1957 werd Van der Grinten benoemd tot hoogleraar burgerlijk recht aan de juridische faculteit van de KU Nijmegen. Van der Grinten groeide uit tot een van de coryfeeën op het terrein van het Nederlandse ondernemings- en burgerlijk recht. Hij stond aan de wieg van het effectenrecht in Nederland. Meer dan 10 jaar is hij decaan van de rechtenfaculteit geweest. Hij heeft tevens de functie van rector magnificus vervuld.