Zoek in de site...

De herinneringen van prof. mr. Hub. Hennekens

“Als ik naar deze tijd kijk, vraag ik me af of juristen voldoende weten dat ze moeten zorgen voor een maatschappij waarin je elkaar kunt vertrouwen. Daar gaat het om. Zo moet je mensen opleiden. Daar is de rechtenstudie voor.”

- prof. mr. Hub. Hennekens

Hub. Hennekens over discipline in de collegezaal, zijn liefde voor iconen en de essentie van de rechtenstudie

Na afronding van zijn studie werkte Hub. Hennekens als ambtenaar in algemene dienst bij de gemeente Vught en Waalwijk. Opvolgend in 1967 werd Hennekens al op vroege leeftijd benoemd tot burgemeester van Nieuw-Vossemeer. Als 29-jarige was hij destijds de jongste burgemeester van Nederland. Vier jaar later maakte hij de overstap naar Cuijk en Sint Agatha, waar hij nog eens zeven jaren als burgemeester functioneerde. Gedurende deze periode schreef Hennekens in de nachtelijke uren zijn proefschrift De openbare weg en het privaatrecht, waarop hij in 1977 promoveerde.

In 1979 volgde zijn benoeming tot directeur Bestuursmiddelen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voor Hennekens in 1983 werd gevraagd om Sijward van Wijnbergen op te volgen als hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit. Hennekens werd tijdens zijn hoogleraarschap een bekend gezicht binnen de Nijmeegse rechtenfaculteit. Van 2001 tot zijn pensioen in 2008 was Hennekens tevens lid van de Raad van State.

Aangehaald in de clip

Dispuut Contardo Ferrini

Al in het oprichtingsjaar van de Nijmeegse universiteit werd door hoogleraren en studenten van de rechtenfaculteit het nut ingezien van extra curriculaire activiteiten op het gebied van het recht. Om die reden werd op 26 februari 1924 het juridische dispuut Contardo Ferrini opgericht. De doelstelling van de studieuze club was om studenten de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Er werden hoofdzakelijk wetenschappelijke voordrachten gehouden over onderwerpen op juridisch, sociaal-economisch en politiek terrein, met ruimte voor debat.

Café De Karseboom

De Karseboom bestond sinds 1909 en was gelegen in het pand van het huidige café Faber. De Karseboom was het stamcafé van de Nijmeegse rechtenfaculteit. De faculteit was vroeger gevestigd in meerdere panden aan de nabijgelegen Oranjesingel, wat er voor zorgde dat hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers vaak in het café kwamen om te lunchen of tot in de late uren te borrelen.