Zoek in de site...

Robbert-Jan Verkes benoemd tot voorzitter van de Commissie Gegevens Verstrekking Weigerende Observandi

Datum bericht: 15 maart 2019

Verkes, robbert-JanHoogleraar Forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes is onlangs door minister Dekker van Rechtsbescherming benoemd tot voorzitter van de in te stellen multisdisciplinaire Commissie Gegevens Verstrekking Weigerende Observandi. Bij verdachten van een ernstig misdrijf, bij wie een psychiatrische stoornis wordt vermoed, maar die weigeren mee te werken aan een onderzoek op het Pieter Baan Centrum kan het Openbaar Ministerie een eerdere behandelaar van de verdachte gelasten medische informatie over te dragen. Omdat dit gebeurt zonder toestemming van betrokkene betekent dit een doorbreking van het beroepsgeheim. Om deze inbreuk op het beroepsgeheim zo beperkt mogelijk te houden, zal de commissie de gegevens als eerste beoordelen en fungeren als een zeef, zodat alleen bruikbare en relevante gegevens worden doorgegeven. Na toetsing voor de rechter zullen de gegevens dan verstrekt worden aan een onafhankelijk psychiater en psycholoog die zullen aangeven of er een psychiatrische stoornis is waarbij veroordeling tot tbs met dwangverpleging de meest passende maatregel is.