Zoek in de site...

Michael Veder en Anne Mennens benoemd in Commissie Insolventierecht

Datum bericht: 30 april 2019

Benoeming commissie insolventierecht Veder MennensHoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het insolventierecht, en tevens vice-decaan onderzoek Michael Veder is door minister Dekker benoemd tot voorzitter van de commissie insolventierecht. Promovenda Anne Mennens wordt adjunct-secretaris van de commissie. De nieuwe commissie heeft tot taak de regering te adviseren over wetgeving op het terrein van het faillissementsrecht, de surseanceregeling en de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). De adviezen hebben een juridisch technisch karakter, waarbij vooral wordt gelet op de bruikbaarheid van de wetgeving voor de rechtspraktijk.

“Ik ben zeer vereerd met deze benoeming”, zegt Veder. “Ik kijk ernaar uit om samen met de overige leden van de commissie een bijdrage te leveren aan een solide insolventiekader in Nederland.” De commissie insolventierecht bestaat uit acht leden. De overige leden zijn: mr. dr. B.J. Engberts, raadsheer; mr. dr. F.A. van Tilburg, advocaat; mr. drs. J.C.A.T. Frima, rechter-commissaris; mr. S. Jansen, advocaat; prof. mr. dr. T.H.D. Struycken, hoogleraar Europees goederenrecht; mr. drs. W.J.M. van Andel, curator en prof. dr. W.G.M. Holterman, hoogleraar Business Valuation.