Zoek in de site...

Promotie Stefan van de Sande: ‘Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie’

Datum bericht: 8 mei 2019

De overheid is een belangrijke bron van informatie voor burgers. Veel informatie die de gemeentelijke overheid verstrekt, gaat over de gebruiksmogelijkheden van percelen grond. Op basis van die informatie besluiten burgers om die percelen (niet) te (ver)kopen of (ver)huren. Als later blijkt dat de gemeente verkeerde informatie heeft verstrekt, is het soms mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de schade die daardoor is geleden. Een voorbeeld is schade die ontstaat doordat de burger te veel heeft betaald voor een perceel, nadat de gemeente hem heeft medegedeeld dat daarop meer mogelijk was dan feitelijk het geval was. Stefan van de Sande onderzocht wanneer de overheid aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste informatie, en tot welke rechter de burger zich moet wenden om een schadevergoeding te krijgen. Hij concludeert onder meer dat de wet moet worden gewijzigd, om ervoor te zorgen dat de burger zijn schade op laagdrempelige wijze kan verhalen in een procedure voor de bestuursrechter.

Sande, Stefan van deStefan van de Sande is in 2012 cum laude afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2012 is hij advocaat bij AKD te Breda. In zijn praktijk ligt de nadruk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad. Op maandag 27 mei om 16.30 uur vindt zijn promotie plaats aan de Radboud Universiteit. Voor zijn promotie ontvangt Van de Sande de 'facultaire premie', die wordt toegekend voor snelle promoties (binnen vier jaar).