Zoek in de site...

Jasper Krommendijk benoemd als Jean Monnet Chair

Datum bericht: 18 augustus 2022

Jasper Krommendijk, universitair hoofddocent Internationaal en Europees recht en directeur van het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR), is door de Europese Commissie benoemd tot Jean Monnet Chair. Naast deze eretitel heeft Krommendijk een driejarige subsidie ontvangen voor zijn project over de rechtsstaat in de EU en nationale rechtsordes (EURoLNAT). Het Jean Monnet programma ondersteunt onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies over de hele wereld.

Met het project ‘Rule of law in the EU and national legal orders’ (EURoLNAT) wil Krommendijk bijdragen aan de bescherming van de waarden van de rechtsstaat in de EU en de nationale rechtsordes. Het project beoogt een dialoog over dit thema te starten tussen studenten, academici, beleidsmakers, rechters, advocaten, het maatschappelijk middenveld en het brede publiek. Het project is uiterst actueel gezien de druk op de rechtsstaat binnen de EU en de rechtsstatelijke achteruitgang in lidstaten zoals Polen en Hongarije.

EURoLNAT is stevig ingebed in twee onderzoeksprogramma's van SteR: ‘Dragende beginselen & fundamentele rechten’ en ‘Wisselwerking tussen internationaal & nationaal recht’. Met dit project beoogt Krommendijk het kernthema van dit eerste programma, ‘De weerbare rechtsstaat (2021-2027)’, verder Europees uit te bouwen. Daartoe zal Krommendijk ook nauw samenwerken met de onlangs benoemde SteR-wisselleerstoelhouder ‘Sustainable rule of law’: Petra Bárd. Andere leden van het projectteam zijn Henri de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht, en Ronald Tinnevelt, hoogleraar Rechtsfilosofie. EURoLNAT bouwt voort op de succesvolle ervaring van SteR met de Jean Monnet Centre of Excellence status van het Centrum voor Migratierecht (CMR) (2015-2021).

EURoLNAT streeft vier doelstellingen na:

1) Het versterken en bevorderen van onderwijs over de rechtsstaat vanuit een geïntegreerd EU-rechtelijk en (nationaal) publiekrechtelijk perspectief. Dit onderwijs richt zich deels op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

2) Het versterken en bevorderen van onderzoek over de rechtsstaat vanuit een geïntegreerd EU-rechtelijk en (nationaal) publiekrechtelijk perspectief.

3) Het bevorderen van de dialoog over de rechtsstaat tussen academici, beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld, rechters en advocaten.

4) Het voorlichten van het brede publiek over de relevantie van de rechtsstaat in Nederland en Europa en de bijdrage van de EU daaraan.