Zoek in de site...

De rechtenfaculteit in de media, week 40

Datum bericht: 3 oktober 2022

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Paul Bovend’Eert, Frederik Zuiderveen Borgesius, Carolus Grütters en Bart Jacobs.

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) schreef voor NRC een artikel over de omgang van de Tweede Kamer met oud-Kamervoorzitter en Tweede Kamerlid Khadija Arib. Bovend’Eert bekritiseert in dit artikel de controlerende acties van het presidium van de Tweede Kamer op het handelen van Arib als Kamervoorzitter. Met deze actie ging het presidium volgens Bovend’Eert ‘ver buiten zijn boekje’.

Frederik Zuiderveen Borgesius (hoogleraar ICT en Privaatrecht) kwam met zijn oratie over de bescherming van het Nederlandse recht tegen digitale discriminatie in het nieuws met een artikel voor Dutch IT Channel. In zijn oratie stelde hij dat er, ondanks de digitalisering, onvoldoende bescherming is tegen digitale discriminatie.

Carolus Grütters (onderzoeker Migratierecht) schreef in Trouw over het beschermingsrecht van Russische dienstweigeraars in Nederland. Grütters legde uit: “In feite is het heel simpel. Iemand die dienst weigert uit angst te worden gedwongen oorlogsmisdaden te plegen en daarbij vreest voor die weigering vervolgd te worden, heeft recht op internationale bescherming. Dat geldt dus ook voor Russische deserteurs en dienstweigeraars.”

Bart Jacobs (hoogleraar Cybersecurity) betoogde in Binnenlands Bestuur waarom de nieuwe cloudkoers van het kabinet onvoorzichtig en naïef zou zijn. Jacobs stelt dat het een slechte keuze is kostbare data klakkeloos te uitleveren aan Google en Amazon. Ook hoogleraar ICT en Privaatrecht Frederik Zuiderveen Borgesius ziet door deze ontwikkeling zowel op juridisch, technisch maar ook op politiek-bestuurlijk gebied beren op de weg.