Zoek in de site...

Proefschriftpresentaties voor studenten

Datum bericht: 27 januari 2023

In de week van 27 februari tot en met 14 maart presenteren verschillende promovendi hun proefschrift voor studenten. Verschillende onderwerpen worden gepresenteerd en bediscussieerd. Gijs Bronzwaer, Kris van der Pas, Manon Hermans, Marieke Palstra en Anna Oldeman verzorgen deze presentaties . Zij doen dit in samenwerking met de studieverenigingen Nico Muller, ELSA en de JFV Nijmegen. De lezingen vinden plaats in GR -1.060 (Rota 1) van 12.15 tot 13.15 uur. Als je je voor 22 februari aanmeldt, krijg je een lunch van de faculteit tijdens de presentatie.

Gijs Bronzwaer – 27 februari

Over de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Uit deze wet vloeien normen voort die financiële instellingen onder andere verplichten om cliëntonderzoek te doen. Gijs Bronzwaer onderzoekt de problemen in de praktijk die ontstaan doordat de normen uit de Wwft worden afgedwongen door het strafrecht. De presentatie van Gijs Bronzwaer wordt ondersteund door N.C.S.V. Dr. Nico Muller.

Meld je hier aan

Kris van der Pas – 28 februari (English)

Strategic litigation means the use of judicial procedures to create legal, social or political change beyond the individual case or individual interest. In her research, Kris van der Pas makes use of interview data (with NGO members) to see why and how strategic litigation in asylum law is pursued in three EU Member States, the Netherlands, Italy and Germany. Kris van der Pas’ presentation is supported by ELSA Nijmegen.

Registration

Manon Hermans – 1 maart
Over de werking van het bestuursorgaanbegrip in de rechtsstaat. In een rechtsstaat moet de overheid zich aan het recht houden. Manon Hermans onderzocht of het bestuursorgaanbegrip wel goed functioneert als overheidsbegrip voor rechtsstatelijke normering. De presentatie van Manon Hermans wordt ondersteund door de JFV Nijmegen.

Meld je hier aan

Marieke Palstra – 2 maart
Over meervoudige causaliteit bij klimaat- en milieuschade. Talloze partijen stoten vervuilende stoffen uit, zoals broeikasgassen en reactieve stikstoffen. Zij veroorzaken daarmee naast schade aan de leefomgeving ook private schade. Iemand die zulke schade lijdt zal niet van alle partijen schadevergoeding kunnen vorderen. Marieke Palstra onderzoekt hoe de civiele rechter moet beoordelen of er een causaal verband bestaat tussen de uitstoot van gedaagde en de gestelde schade van eiser. De presentatie van Marieke Palstra wordt ondersteund door de JFV Nijmegen.

Meld je hier aan

Anna Oldeman – 14 maart
Over Kamerontbinding in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bij de toepassing van de regeringsbevoegdheid tot Kamerontbinding valt een toegenomen invloed van het parlement waar te nemen (parlementarisering). Anna Oldeman onderzoekt hoe deze parlementarisering zich verhoudt tot de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het Nederlandse parlementaire stelsel en betrekt daarbij de Britse ervaringen met parlementarisering van Kamerontbinding. De presentatie van Anna Oldeman wordt ondersteund door de JFV Nijmegen.

Meld je hier aan