Zoek in de site...

Eerste Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies

Datum bericht: 11 februari 2021

Onderzoekers van het NSCR, Rijksuniversiteit Groningen, WODC en de Vrije Universiteit hebben de eerste Nederlandse Encyclopedie voor Empirical Legal Studies (ELS) samengesteld. Onlangs werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Dineke de Groot, president van de Hoge Raad. Ook onderzoekers van de Nijmeegse rechtenfaculteit werkten mee aan dit boek: Marijke ter Voert, Ruud Hermans, Anita Böcker, Paul Minderhoud, Ashley Terlouw en Marieke Dubelaar schreven bijdrages.

Steeds vaker worden op allerlei deelgebieden van het recht juridisch relevante vragen beantwoord met behulp van empirisch onderzoek. Zulk empirisch-juridisch onderzoek richt zich op de assumpties waarop het recht is gestoeld, de wijze waarop dat recht in de praktijk functioneert en de effecten van het recht. Deze encyclopedie bevat een overzicht van wat er in Nederland de afgelopen 25 jaar aan ELS verricht is.