Zoek in de site...

Succesvolle aanvraag Henri de Waele bij het Radboud-Glasgow Collaboration Fund

Datum bericht: 19 mei 2022

Onlangs kreeg Henri de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht, bericht dat het projectvoorstel dat hij indiende met zijn Schotse collega Maria Fletcher, hoogleraar Europees recht, is gehonoreerd door het Radboud-Glasgow Collaboration Fund. Dit betekent dat de beide aanvragers een subsidie van 14.000 GBP toegekend krijgen om de komende twee jaar het door hun voorgestelde project daadwerkelijk te gaan realiseren.

Het project is getiteld Scotland and the European Court of Justice, 1973-2023 – Looking Back and Thinking Forward, en heeft de bedoeling om de erfenis van bijna vijftig jaar Schotse betrokkenheid bij het Europees Hof van Justitie in kaart te brengen. Enerzijds gaat het daarbij om de persoonlijke inbreng – bestudering van het leven en werk van een aantal rechters die een specifieke betekenis hebben gehad voor de rechtspraak en de ontwikkeling van de instelling – anderzijds om een analyse van saillante jurisprudentie die nog tot op de dag van vandaag sporen nalaat. Centraal onderdeel van het project is een internationaal expert seminar, dat medio volgend jaar zal worden georganiseerd.

Het Glasgow-Radboud Collaboration Fund is opgericht om samenwerking te stimuleren tussen de University of Glasgow en de Radboud Universiteit, twee instellingen die elkaar beschouwen als ‘preferred partners’. Hiermee geven ze uiting aan hun ambitie te investeren in gezamenlijk onderzoek en onderwijs. Los van dit initiatief werken de Nijmeegse rechtenfaculteit en de School of Law in Glasgow sinds 2020 samen in een Erasmus Mundus joint-master-programma over ‘International Law of Global Security, Peace and Development’.