Zoek in de site...

Research Report

In Nederland zijn de onderzoeksinstellingen verplicht om elke drie jaar het onderzoek te evalueren conform het Standaard Evalutatie Protocol (SEP) en het Standaard Evalutatie Protocol Rechtsgeleerdheid (SEPR). Wanneer het om een zogenaamde mid-term review gaat, dan beoordeelt de onderzoeksinstelling het onderzoek zelf. Daarnaast kent het SEP zogenaamde externe (vaak landelijke) evaluaties. Er wordt dan een landelijke commissie benoemd, die al het rechtsgeleerd onderzoek beoordeelt over een periode van zes jaar.

Naast de verplichte evaluaties heeft een onderzoeksinstelling de mogelijkheid vrijwillig een kwaliteitskeurmerk (erkenning) aan te vragen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Elke zes jaar dient een hererkenning bij de KNAW te worden aangevraagd. Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) is sinds 1998 een door de KNAW erkend onderzoekcentrum. In 2014 werd de vervolgerkenning verlengd tot 2020.

Jaarlijks brengt de faculteit een Research Report uit voor de verslaglegging over het onderzoek: