Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar, met informatie over benoemingen, oraties, promoties, publicaties, lopend onderzoek en aankomende OO&R-evenementen.

OO&R

In het OO&R hebben de rechtswetenschap en de juridische praktijk hun krachten gebundeld. Naast de Faculteit der Rechtsgeleerdheid participeert in het OO&R een aantal toonaangevende advocaten- en notariskantoren en bedrijven (externe partners). Binnen deze kantoren en bedrijven is een grote know how op het wetenschapsterrein 'onderneming en recht' aanwezig.

Programma's

Recente publicatie

J.B.S. Hijink, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff, L. in 't Veld (red.), Handboek Jaarrekeningenrecht, Deventer 2020, (1576 blz)

OO&R op Linkedin