Agenda

In de Aula wordt de 1,5 meter maatregel gehanteerd waardoor er slechts een beperkt aantal gasten aanwezig kan zijn bij promoties. De promovendi zijn leidend in de keuze van de gasten.

Het is helaas niet mogelijk deze plechtigheden spontaan bij te wonen of als toehoorder in het cortège van hoogleraren plaats te nemen. Promoties zijn wel via een livestream te volgen: Academiezaal en Senaatszaal.